Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 280 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Linear Programming. Foundations and Extensions (3rd edition)
Linear Programming. Foundations and Extensions (3rd edition)

Tác giả: R.J. Vanderbei
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Numerical Optimization (2nd edition)
Numerical Optimization (2nd edition)

Tác giả: Jorge Nocedal, Stephen J. Wright
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Linear Programming with MATLAB
Linear Programming with MATLAB

Tác giả: Michael C. Ferris, Olvi L. Mangasarian, Stephen J. Wright
Nhà xuất bản:  Society for Industrial and Applied Mathematics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Variational Calculus, Optimal Control and Applications
Variational Calculus, Optimal Control and Applications

Tác giả: W.H. Schmidt, K. Heier, L. Bittner and R. Bulirsch
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in Mathematical Economics
Advances in Mathematical Economics

Tác giả: Shigeo Kusuoka, Toru Maruyama
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Problems in plane and solid geometry
Problems in plane and solid geometry

Tác giả: Viktor Prasolov, Dimitry Leites
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sáng tạo bất đẳng thức
Sáng tạo bất đẳng thức

Tác giả: Phạm Kim Hùng
Nhà xuất bản:  NXB Tri Thức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyên đề Bất đẳng thức và bài toán cực trị trong trường THPT
Chuyên đề Bất đẳng thức và bài toán cực trị trong trường THPT

Tác giả: Hồ Thị Minh Phương
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Partial differential equations
Partial differential equations

Tác giả: Walter A. Strauss
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to partial differential equations
An introduction to partial differential equations

Tác giả: Y. Pinchover, J. Rubinstein
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng phương trình đạo hàm riêng
Bài giảng phương trình đạo hàm riêng

Tác giả: Đinh Thanh Đức, Nguyễn Ngọc Quốc Thương, Nguyễn Dư Vi Nhân
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to the Geometry of Complex Numbers
Introduction to the Geometry of Complex Numbers

Tác giả: Roland Deaux
Nhà xuất bản:  Dover Publications Inc
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Complex Numbers from A to .. Z
Complex Numbers from A to .. Z

Tác giả: Titu Andreescu, Dorin Andrica
Nhà xuất bản:  Birkhauser
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Functional analysis
Functional analysis

Tác giả: Walter Rudin
Nhà xuất bản:  Mc.Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theory of linear operators in Hilbert space
Theory of linear operators in Hilbert space

Tác giả: N.I. Akhiezer, I.M.Glazman
Nhà xuất bản:  Merlynd Nestell Dover
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Functional analysis
Functional analysis

Tác giả: Yuli Eidelman – Vitali Milman – Anatolis Tsolomitis
Nhà xuất bản:  American Mathematical Society
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Real analysis
Real analysis

Tác giả: Emmanuele DiBenedetto
Nhà xuất bản:  Birkhäuser
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Real analysis. Theory of measure and integration
Real analysis. Theory of measure and integration

Tác giả: J Yeh
Nhà xuất bản:  World Scientific Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Positive polynomials: From Hilbert’s 17th problem to Real algebra
Positive polynomials: From Hilbert’s 17th problem to Real algebra

Tác giả: Alexander Prestel, Charles N. Delzell
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Positive polynomials and sums of squares
Positive polynomials and sums of squares

Tác giả: Murray Marshall
Nhà xuất bản:  American Mathematical Society
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tập bài giảng đại số đồng điều
Tập bài giảng đại số đồng điều

Tác giả: Trần Đình Lương
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Galois Theory
Galois Theory

Tác giả: Emil Artin
Nhà xuất bản:  University of Notre Dame Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Algebraic topology
Algebraic topology

Tác giả: Edwin H. Spanier
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lectures on Algebraic Topology
Lectures on Algebraic Topology

Tác giả: Dold A.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Commutative algebra with a view toward algebraie geometry
Commutative algebra with a view toward algebraie geometry

Tác giả: David Eisenbud
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0