Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair
Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair

Tác giả: Greg C. Stone and Ian Culbert, Hussein Dhirani, Edward A. Boulter
Nhà xuất bản:  Wiley-IEEE Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electromechanical Motion Devices
Electromechanical Motion Devices

Tác giả: Paul C. Krause and Oleg Wasynczuk,, Steven D. Pekarek
Nhà xuất bản:  Wiley-IEEE Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Power Electronic Converters for Microgrids
Power Electronic Converters for Microgrids

Tác giả: Suleiman M. Sharkh and Mohammad A. Abu-Sara
Nhà xuất bản:  Wiley-IEEE Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electric Distribution Systems
Electric Distribution Systems

Tác giả: Abdelhay A. Sallam and Om P. Malik
Nhà xuất bản:  Wiley-IEEE Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0