Thứ bảy, Ngày: 15/06/2024

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0

Phòng đọc mở

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật và thủy sản có thẻ do Nhà trường cấp đều được vào đọc tài liệu tại Phòng Đọc  (gồm các tài liệu tham khảo tiếng Việt) 
  2. Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi vào Phòng Đọc Mở.   
  3. Bạn đọc cần để tư trang (mũ, nón, túi cặp, tài liệu…) tại tủ gửi đồ, không để tiền, tài sản quý trong tủ. Khi ra ngoài, phải lấy đồ mang theo.
  4. Bạn đọc có thể trực tiếp tìm kiếm tài liệu trên các giá, hoặc tìm kiếm tài liệu thông qua website thuvien.ftec.edu.vn
  5. Khi rút tài liệu từ trên giá, bạn đọc cần đặt thanh đánh dấu vào vị trí tài liệu vừa được rút ra. Chỉ được lấy tối đa 03 cuốn tài liệu cho 1 lần sử dụng, đọc xong phải để lại tài liệu vào đúng vị trí trên giá.
  6. Bạn đọc chỉ sử dụng các máy vi tính cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không tự ý di chuyển hoặc cài đặt các phần mềm, dữ liệu không liên quan vào thiết bị. Bạn đọc báo ngay cho cán bộ thủ thư khi phát hiện những hư hỏng, trục trặc của thiết bị.
  7. Sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngay ngắn; tắt máy vi tính và sắp xếp ghế, chuột, bàn phím ngay ngắn trước khi ra về.